services

Doorzoek website

Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste informatie

TOTAL WORKFORCE MANAGEMENT

FixedToday ontzorgt opdrachtgevers ten aanzien van het gehele inhuurproces met: Contracting, Staffing, Payrolling en Expats.

Innovatief huurbeleid

De trend om Total Workforce Management in te zetten als dé nieuwe vorm van HR en Inkoop vloeit voort uit de behoefte van bedrijven om te voorkomen dat:

  • Door onderbezetting op de interne posities de bedrijfsprocessen stagneren

  • Onderbezetting op de werkvloer ontstaat door gebrek aan inzetbare arbeidskrachten

  • De juiste tools en kennis niet voorhanden zijn om strategisch inhuurbeleid samen te stellen binnen het kader van (beschikbare) externe en interne arbeidskrachten

  • De loonkosten aan interne bezetting, die onderbezetting en inhuurrisico’s dienen te voorkomen, aantoonbaar aanzienlijk hoger zijn dan uitbesteden

  • Er inhuurrisico’s (zijn) ontstaan en blijven bestaan doordat het commerciële en/of strategische belang groot is..

Dat eist een team van specialisten dat laat zien hoe processen en de uitvoering beter kunnen.

Dát biedt FixedToday. “Vandaag Geregeld”. FixedToday.

Dat duidt daadkracht. Binnen 24 uur krijgt u de antwoorden en oplossing aangedragen voor uw vragen en/of problemen.

Customer

Intimacy

FixedToday maakt zich zichtbaar door het hanteren van ‘customer intimacy’ bij haar klanten. Naast facturen snel betalen is er ook aandacht voor coaching en desgewenst opleiding. Daarmee onderscheidt FixedToday zich ten opzichte van andere brokers. “FixedToday daadkracht” gaat gepaard met verantwoordelijkheid nemen.

Invloed: Combineren van eigen werkprocessen met de werkprocessen van je klant zodat dit optimaal aansluit. Centrale grip op decentrale inhuur. Geen starre regels maar juist ook het netwerk van de hiring manager omarmen. Zo dragen wij bij aan de groei van inhuurvolwassenheid van u als opdrachtgever.
Wij nemen u mee in uw ‘customer journey’.

Nu wij deel uitmaken van de Axiom groep zijn wij nog beter in staat om u vanuit brokerdiensten te begeleiden naar Total Workforce Management.
Hierover gaan wij graag het gesprek met u aan.