Doorzoek website

Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste informatie

Certificeringen

Goed geregeld is het halve werk

KWALITEIT GEWAARBORGD

FixedToday is 4400-1 gecertificeerd door Stichting Normering Arbeid (SNA). Opdrachtgevers die via FixedToday tijdelijk personeel inhuren zijn volledig beschermd tegen risico’s met betrekking tot de Wet Keten Aansprakelijkheid en de Wet Inleners Aansprakelijkheid. Daarnaast beschikken wij over het Bovib Keurmerk, de vereniging en branche-organisatie van de 50 grootste onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland.

Om het beleid ten aanzien van kwaliteit inhoud te geven, heeft FixedToday een kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld. Door preventie en vernieuwingen worden de prestaties van onze onderneming voortdurend naar boven bijgesteld. Door middel van dit managementsysteem en de ISO 9001 certificering spant FixedToday zich doorlopend in om geleverde kwaliteit – en daarmee de klanttevredenheid – naar opdrachtgevers te verhogen.

Jaarlijks wordt door middel van een uitgebreide management-review bepaalt of doelstellingen worden gehaald. Waar nodig worden nieuwe doelstellingen geformuleerd.

FixedToday ziet het als haar taak om medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers te betrekken bij bovengenoemde doelstellingen en inspanningen. Mede daardoor kunnen wij de continuïteit van de onderneming waarborgen. Desgevraagd wordt aan externe belanghebbenden een toelichting gegeven op de inhoud en werking van het (kwaliteits)managementsysteem van FixedToday.