Doorzoek website

Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste informatie

Functioneel beheer

City
Groningen
Workplace type
Hybride
Deadline
March 4, 2025
Duration
7 months
Hours per week
36 week
Start date
May 27, 2024
Apply now

Functieomschrijving:

8 Agile Scrumteams zijn bezig om programmatuur te maken en te onderhouden voor medewerkerportaal (Mira) en klantportaal (Mijn dossier). De functioneel beheerder zal onderdeel van zo'n Agile team uitmaken en tevens in het team Beheer van IV werkzaam zijn. Als ervaren FBer word je mede verantwoordelijk voor een deel van beheer en onderhoud Mira. Mira is de hoofdapplicatie van het IMG en is een Rijkszaaksysteem DICTU, gebaseerd op Pega systems. Het gaat om het beheer van bedrijfskritische uitvoeringsprocessen met een groot afbreukrisico zodat er veel nadruk ligt op de kwaliteit en voortvarendheid van het doorvoeren van verbeteringen. Je werkt intensief samen met de Product Owner, BA, Developer en testers in een team. Je primaire werkzaamheden bestaan uit: incidentbeheer, uitvalbeheer, (kleine) wijzigingenbeheer, gebruikersacceptatietestbegeleiding en uitvoering en releasemanagement. Aandachtsgebieden is gebruikersperspectief daarbij. Daarnaast voer je met collega FB-ers gezamenlijke regelingoverstijgende taken uit voor Beheer.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna IMG) is het zelfstandig bestuursorgaan dat alle schade als gevolg van gaswinning in het Groningerveld en de gasopslag Norg afhandelt. Kwam voorheen alleen de fysieke schade aan woningen in aanmerking, tegenwoordig geldt dat ook voor andere schadevormen zoals immateriële schade of WOZ-waardedalingcompensatie. En voor schade aan bedrijfspanden en infrastructurele of waterbouwkundige werken. Dat betekent dat – zo lang er mijnbouwschade kan ontstaan in Groningen- er een onafhankelijk aanspreekpunt is dat de schade afhandelt. Het IMG heeft de taak schadeafhandeling uit te voeren en richt zich uitsluitend op de vergoeding van fysieke mijnbouwschade, waardedaling en immateriële schade. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen, waarbij het IT deel vooral in een DICTU pand in Assen gehuisvest is. 

Over de klant:

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningerveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers. Het bestuur van IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT. Het MT bestaat thans uit één directeur en vier afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend Directeur. Het managementteam bestaat verder ui de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communciatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schade afhandeling

Eisen:

  • HBO/WO werk- en denkniveau
  • BISL gecertificeerd 
  • Ervaring met Functioneel beheer
  • Kennis en ervaring met Agile werken in teams

Wensen:

  • Een beperkt onderdeel van de functie zal ook bestaan uit IA, procesbeschrijven en testwerkzaamheden. Daarnaast wordt ook gevraagd om mee te denken in het optimaliseren van IMG processen
  • Teamspeler, bereid bij te springen als collega's hulp nodig hebben en dat ook terug mogen verwachten

Competenties:

  • Daadkrachtige persoonlijkheid die beschikt over goede coördinerende, advies- en presentatievaardigheden 
  • Flexibel en creatief
  • Resultaatgericht