FixedToday is NEN-4400-1 gecertificeerd door Stichting Normering Arbeid (SNA). Opdrachtgevers die via FixedToday tijdelijk personeel inhuren zijn volledig beschermd tegen risico’s met betrekking tot de Wet Keten Aansprakelijkheid en de Wet Inleners Aansprakelijkheid. Daarnaast hebben wij het Bovib Keurmerk, de vereniging en branche-organisatie van de 50 grootste onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland.

Om het beleid ten aanzien van kwaliteit inhoud te geven, heeft FixedToday een kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld. Dit systeem voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de internationale norm ISO 9001:2015. Door preventie, verbeteringen en vernieuwingen worden de prestaties van onze onderneming voortdurend verbeterd. Door middel van dit managementsysteem en de beoogde certificering volgens ISO 9001 wil FixedToday zich aantoonbaar inspannen om de richting opdrachtgevers geleverde kwaliteit – en daarmee de klanttevredenheid – te verhogen.

Jaarlijks wordt, door middel van een uitgebreide managementreview, bepaalt of doelstellingen worden gehaald en waar nodig nieuwe doelstellingen geformuleerd.

FixedToday ziet het als haar taak om medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers te betrekken in bovengenoemde doelstellingen en inspanningen. Zij leveren met hun bekwaamheden en ideeën een bijdrage om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Desgevraagd wordt aan externe belanghebbenden een toelichting gegeven op de inhoud en werking van het (kwaliteits)managementsysteem.