19
FEB
2013

SNA en ISO 9001:2015 certificering

by :
comment : Off

FixedToday is SNA (NEN-4400-1)  en ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Stichting Normering Arbeid / NEN-4400

FixedToday is NEN-4400 gecertificeerd door Stichting Normering Arbeid (SNA). Opdrachtgevers die via FixedToday tijdelijk personeel inhuren zijn volledig beschermd tegen risico’s met betrekking tot de Wet Keten Aansprakelijkheid en de Wet Inleners Aansprakelijkheid. Dit register is via internet te raadplegen (www.normeringarbeid.nl). We voldoen aan de eisen voor de administratie en de afdracht van belastingen en sociale lasten.

ISO 9001:2015
FixedToday heeft de ISO certificeringsaudit ISO 9001:20015 met goed gevolg doorstaan. De nieuwe, herziene norm ISO 9001:2015 is ’s wereld meest populaire norm voor kwaliteitsmanagement. De wijzigingen binnen de norm zorgen ervoor dat deze certificering niet alleen een tool is voor kwaliteitsmanagement maar daarnaast ook significant streeft naar verbetering van efficiëntie en het verbeteren van de klanttevredenheid.

 

Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.