19
FEB
2013

NEN 4400-1; ISO 9001:2015 en Bovib keurmerk certificering

by :
comment : Off

FixedToday is Bovib Keurmerk, SNA (NEN-4400-1)  en ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Stichting Normering Arbeid / NEN-4400

FixedToday is NEN-4400 gecertificeerd door Stichting Normering Arbeid (SNA). Opdrachtgevers die via FixedToday tijdelijk personeel inhuren zijn volledig beschermd tegen risico’s met betrekking tot de Wet Keten Aansprakelijkheid en de Wet Inleners Aansprakelijkheid. Dit register is via internet te raadplegen (www.normeringarbeid.nl). We voldoen aan de eisen voor de administratie en de afdracht van belastingen en sociale lasten.

ISO 9001:2015
FixedToday heeft de ISO certificeringsaudit ISO 9001:20015 met goed gevolg doorstaan. De nieuwe, herziene norm ISO 9001:2015 is ’s wereld meest populaire norm voor kwaliteitsmanagement. De wijzigingen binnen de norm zorgen ervoor dat deze certificering niet alleen een tool is voor kwaliteitsmanagement maar daarnaast ook significant streeft naar verbetering van efficiëntie en het verbeteren van de klanttevredenheid.

BOVIB keurmerk
FixedToday heeft de VRO certificeringsaudit voor Bovib keurmerk met goed gevolg doorstaan. De Bovib is de vereniging en branche-organisatie van de onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland. Vanuit de Bovib is een sterke behoefte gesignaleerd aan een keurmerk dat toetst en toeziet op wet- en regelgeving, kwaliteitseisen en risicobeperking op financieel en fiscaal gebied passend bij de dienstverleningsvormen binnen de Bovib. Dit is het Bovib keurmerk geworden. Voor dit keurmerk is een raamwerk ontwikkeld dat gebaseerd is op de kernwaarden van de gedragscode van de Bovib: integriteit, financiële betrouwbaarheid, transparantie en kwaliteit. Daarnaast bestaat dit raamwerk uit een toetsingskader dat kijkt naar de wettelijke NEN en ISO 9001 verplichtingen. Aan de hand van dit raamwerk wordt bepaald of partijen voldoen aan de eisen van het Bovib keurmerk.