Frequently Asked Questions

Klik op het plusje om het antwoord te vernemen op de vraag. Staat je vraag er niet bij? Wij helpen je graag. Onze contactgegevens staan op de pagina Contact.

 • Freelancen, tijdelijk dienstverband of eigen onderneming oprichten?

  Antwoord: Je kunt op verschillende manieren als freelancer werken. Als ZZP’er vanuit een eenmanszaak, VOF of (flex)BV. Of je kiest ervoor om je tijdelijk te laten verlonen tegen een bruto kostprijs per uur. Het oprichten van een (flex) BV is het meeste werk om op te richten (statuten vaststellen, etc) echter biedt ook voordelen op fiscaal vlak en scheiding van het privé en zakelijk vermogen. Een eenmanszaak is sneller en gemakkelijker op te richten, maar hiervoor geldt hoofdelijke aansprakelijkheid. Voor beide ondernemingsvormen geldt een gemiddelde betaaltermijn van tussen de 30 en 60 dagen (afhankelijk van betaalcondities van de eindklant). Bij de keuze voor het tijdelijk verlonen heb je het minste administratie. Hiervoor dienen alleen de uren bijgehouden te worden op een urenregistratie en FixedToday betaalt op de 14e dag van de opvolgende maand het salaris uit.
 • Wat houdt de flex BV in?

  Sinds 1 oktober 2012 is het makkelijker om een besloten vennootschap (bv) op te richten. Zo wordt het verplichte startkapitaal van € 18.000 afgeschaft. Ook zijn er sinds die datum meer mogelijkheden om een bv naar eigen wens in te richten (‘flex-bv’). Door de regels voor een bv te versoepelen verwacht de overheid de besloten vennootschap als rechtsvorm interessanter te maken voor ondernemers. 
 • Wat is de Waadi?

  Waadi staat voor Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs en is van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De wet is voor u van belang als u arbeidskrachten ter beschikking stelt. Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet dit registreren in het Handelsregister. Dit geldt voor zowel ondernemers die bedrijfsmatig als niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen. Bij bedrijfsmatig moet worden gedacht aan uitzendbureaus, uitleenbureaus, payrolling-bedrijven en banenpools. Bij ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, is het van belang dat dit geen onderdeel is van de reguliere bedrijfsactiviteiten. Ondernemingen die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, kunnen hun onderneming laten certificeren en het SNA-keurmerk krijgen. Inleners die gebruik maken van een uitzendorganisatie met een SNA keurmerk zijn per 1 juli 2012 onder voorwaarden gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid. Zij worden dan niet meer aansprakelijk gesteld voor de betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting van de onderneming die aan het personeel ter beschikking heeft gesteld.
 • Wat is het SNA-keurmerk?

  Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is hét keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid. Inleners die gebruik maken van een uitzendorganisatie met een SNA keurmerk zijn per 1 juli 2012 onder voorwaarden gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid. Zij worden dan niet meer aansprakelijk gesteld voor de betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting van de onderneming die het personeel ter beschikking heeft gesteld.
 • Wat is het verschil tussen MSP en VMS?

  MSP staat voor Managed Service provider. In de rol van Managed Service Provider (MSP) is een externe leverancier verantwoordelijk voor het managen van alle strategische, tactische en operationele activiteiten die voortkomen uit de inhuur van flexibel personeel in een organisatie Er is één aanspreekpunt en één contractpartij voor alle externe inhuur binnen het bedrijf. De grotere MSP providers stellen veelal hun eigen software beschikbaar om het proces te coördineren. VMS staat voor Vendor Management System. Hier is het doel: bewaken, beoordelen en tijdig bijsturen van de prestaties van leveranciers en het inzichtelijk maken en het managen van leveranciersrelatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau, met als doel de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Vendormanagement staat voornamelijk in het teken van het beheren van de contacten en contracten met externe leveranciers van diensten en producten.
 • Is FixedToday geregistreerd voor de Kennismigrantenregeling?

  Ja, dat is FixedToday. Een kennismigrant kan naar Nederland komen om voor een periode van langer dan drie maanden te werken bij een door de Immigratie- en NaturalisatieDienst (IND) erkend kennismigrantenbedrijf (zoals FixedToday) én het salaris van de kennismigrant voldoet aan de gestelde minimum bruto-inkomen eisen.