In Nederland kan men als specialist op twee manieren opdrachten uitvoeren. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden, gebaseerd op de van toepassing zijnde regelgeving, kan men werken als werknemer of als zelfstandige.

FixedToday zal als formele werkgever acteren waarbij de specialist een arbeidsovereenkomst zal sluiten, waarin alle plichten en rechten tot uiting komen. De opdrachtgever zal volledig gevrijwaard worden voor alle financiële en arbeidsrechtelijke risico’s. De specialist ontvangt per periodiek een netto salaris en specificatie van de kostenopbouw, waarbij rekening gehouden wordt met alle verplichtingen al dan niet volgend uit een van toepassing zijnde cao.

FixedToday is gespecialiseerd in payroll oplossingen voor buitenlandse specialisten. U kunt hierbij denken aan verblijf- en werkvergunningen (Kennismigranten), aanvraag 30% regeling, ondersteuning bij aanvraag Nederlandse zorgverzekering, huisvesting en jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting in Nederland. De buitenlandse specialist wordt afhankelijk van zijn keuzes volledig ontzorgt.

FixedToday voert alle werkzaamheden met betrekking tot payroll oplossingen zelfstandig uit.