FixedToday richt zich op organisaties welke volledig of gedeeltelijk het inhuurproces wensen te verbeteren en/of willen uitbesteden met betrekking tot de flexibele schil. Wij maken onderscheid in de diensten hieronder. Wij kunnen u een specifieke dienst of totaaloplossing verlenen.

P

ayrolling.

Wij verstaan onder “Payrolling” de keuze van een contractor om via een arbeidsovereenkomst zijn opdracht uit te voeren. FixedToday acteert als formele werkgever conform de van toepassing zijnde regelgeving. Wij zijn gespecialiseerd inzake payroll oplossingen voor kennismigranten en buitenlandse freelancers.

C

ontracting.

Wij verstaan onder “Contracting” het coördineren en afhandelen van contracten met (buitenlandse) zelfstandigen, leveranciers en bemiddelaars, waarbij een 100% risicovrij en compliant proces geborgd wordt met minimale belasting op uw administratieve organisatie. Advies ten aanzien van specifieke inhuursituaties in Nederland.

S

taffing.

Wij verstaan onder “Staffing” het matchen van vraag en aanbod op diverse kennisgebieden. Waarbij volledige transparantie wordt geboden qua tariefstelling en arbeidsverhouding. Het managen van talentpools en communities van specialisten.

Indien onze diensten worden gecombineerd kunnen wij als broker/matchmaker/managed service provider.
Onze naam betekent “vandaag geregeld”. Binnen 24 uur krijgt u de antwoorden en oplossing aangedragen voor uw vragen en/of problemen.
Indien u nader kennis wilt maken met onze organisatie maken wij graag vandaag nog een afspraak.