Back to Jobs

Bedrijfsanalist

  • Location: Groningen, Groningen
  • Salary:
  • Posted: Apr 21

Rol: Bedrijfsanalist
Locatie: Groningen
Start: zsm
Eind: 29-12-2017, optie op verlenging
Inzet: 36 uur
Tarief: In overleg
Onze opdrachtgever voert agile werken in. Als sr. analist Registers werk je primair voor de projecten doorontwikkelen BRON en Kinderopvang, maar je maakt ook deel uit van een of meerdere business teams, die ook op agile-leest zijn geschoeid. Samen met je mede-BAT-teamleden ben je verantwoordelijk voor het leveren van bedrijfsanalyses. Je helpt de opdrachtgevers het analysevraagstuk scherp te krijgen en de juiste afbakening en scope te bepalen van het analysetraject. Het betreft o.a. bedrijfsbrede vooronderzoeken met een huidige en een toekomstige situatie met passende oplossingsvoorstellen. Impact en gevolgen van oplossingen worden SCOMPAFIJTHE-breed uitgedrukt.
Veelal gaat het om processen met meerdere ketenpartners en met requirements die zijn neergelegd door verschillende stakeholders. Impact en gevolgen strekken zich vaak uit over procesdelen waarvan de uitvoering ligt bij meer dan één van de stakeholders in de keten. De analist moet in staat zijn oplossingen en gevolgen helder te verwoorden in businesscasetermen en voorschriften. Je vervult een brugfunctie tussen business en IT.
Onze opdrachtgever zoekt een senior (bedrijfs)analist voor de informatievoorzieningsketen Registers (zie "Achtergrond opdracht"). Als senior analist voer je SCOMPAFIJTHE-brede vooronderzoeken en (gevolgen)analyses uit. Met de resultaten van jouw onderzoeken kan de organisatie de beste keuze maken voor een verandering en de manier waarop deze kan worden bereikt. In de eerste plaats word je ingezet in het project Doorontwikkelen BRON, RIO mbo ontsluiten. Je werkt aan de inventarisatie van geraakte systemen waarbij je SCOMPAFIJTHE-breed te werk gaat. Dat betekent dat je de aspecten Security, Communicatie, Organisatie, Misbruik & Oneigenlijk gebruik, Personeel, Administratie, Financiën, ICT, Juridische zaken, Techniek, Huisvesting en Externe consequenties allemaal meeneemt. Je begrijpt dus ICT maar kijkt ook breder. Daarnaast word je ingezet op het project Kinderopvang en mogelijk een aantal klussen binnen de Agile-teams. Aard van de werkzaamheden is op dit moment in ontwikkeling.

Functie eisen

  • Ruime ervaring in SCOMPAFIJTHE-brede bedrijfsanalyses met meerdere processen, systemen, interne en externe stakeholders en ketenpartners.
  • Ervaring met het werken in (overheids)organisaties met minimaal 1000 medewerkers
  • Ervaring met advisering en Consultancy
  • Kennis van beleid, processen en systemen op het gebied overheidsregisters.
  • Kennis van en ervaring met scrum en agile werken (Businessanalyseteams)

Reageren kan nog tot zondag 23 april 12:00 uur door middel van een cv in word format en een korte motivatie met vermelding van beschikbaarheid en tarief.Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.